Top-proizvod - dva u jednom! Ljuštilica sa selektorom

Ljuštilica sa selektorom

Selektor ili trijer

Getreide

Za čišćenje uljarica, žitarica i grahorica

Drobilica za lješnjake/orahe

Getreide

Za drobljenje lješnjaka i oraha

Kalibrator za orahe

Getreide

Razvrstava orahe po veličini

OSTALI STROJEVI

Getreide

...